Monitoring vozového parku díky GPS systému

Monitoring vozového parku díky GPS systému


Pro každého podnikatele nebo managera firmy je jistě důležitý maximální přehled o všem, co se v jeho společnosti (nebo jemu svěřené) děje. Pro firmy, jejichž hlavní náplní je využívání automobilů různého druhu, je jistě velkým přínosem možnost sledování vozového a strojového parku. Tento systém funguje na principu dálkového monitoringu strojů a vozidel.

sledování

  • U stavebních strojůse jedná o sběr a vyhodnocení provozních parametrů z datové sběrnice CAN.
  • Nákladní vozidlajsou monitorována systémem FMS brány.
  • Pro osobní vozidlaje určena OBD brána.

V nádrži stroje jsou umístěné kapacitní palivové sondy CAP04 a další doprovodné snímače. Není zapotřebí využívat žádný nový software. Vyhodnocení a potřebná data jsou k dispozici zcela jednoduše pod přístupovým heslem a jménem přes webovou aplikaci RMC. Stačí k tomu jen jakékoliv zařízení, které disponuje internetovým prohlížečem. Ovládání celého systému je tedy snadné.

Úspory pohonných hmot

V čem spočívá RMC systém? Jedná se o přesné měření hladiny paliva přímo v nádrži stroje pomocí kapacitní sondy CAP04. Ta je schopna změnit náklon i akceleraci celého stroje. Sonda se dvěma teplotními snímači umožní přepočet objemu nafty na referenční teplotu patnácti stupňů.

  • Jednotka Gcom je opatřena GSM modulem, díky kterému se získané provozní parametry odešlou na server, kde jsou následně data vyhodnocena a poté zobrazena na webové aplikaci RMC konečnému uživateli.

mapa
Celý tento systém je výhodný pro získání komplexních informací o pohybu pohonných hmot. Výsledkem je transparentní a zejména hospodárné nakládání s palivem, které je potřebné pro provoz nejen osobních a nákladních vozidel, ale také pro veškerý strojový park. Firma má tedy dokonalý přehled o veškerých nákladech na provoz vozového parku a pomocí sledování vozidel se eliminují i zbytečné ztráty finančních prostředků.

Previous post Poppers čističe jsou populární
Next post 15W40 je jedním z nejčastěji používaných motorových olejů