V mládí, jsme obvykle všichni plní energie. Zkoušíme nové věci, stavíme si sami pro sebe hranice svých možností. Do všeho se pouštíme energicky a s velkým nadšením. S přibývajícím věkem, se teprve učíme poznávat tělo a limity těla, které dovolí. Ke svému tělu mnohdy přistupujeme zodpovědně. Je však na...