Játra-centrum dění

Játra-centrum dění


Játra jsou v naÅ¡em tÄ›le nezbytnou souÄástí. Mají totiž na starosti úkoly jako zpracování živin, odstraňování nebezpeÄných metabolitů, tvorbu bílkovin nebo glukózy a mnoho dalšího. Proto je stav, kdy játra pÅ™estávají fungovat velmi nebezpeÄný. Problémem pro lékaÅ™e je nÄ›kdy odhalit vÄas poÅ¡kození jater, jelikož to se může projevovat různorodým souborem příznaků. Jednou ze základních Äástí vyÅ¡etÅ™ení je odbÄ›r krve a v ní sledování jaterních parametrů. V játrech dochází ke konjugaci látky, která se nazývá bilirubin. Takže pokud dojde k poÅ¡kození jater tato látka bude v krvi zvýšená ale ve své nekonjugované podobÄ›. Z jater by se mÄ›l dále konjugovaný bilirubin vyluÄovat do žluÄe, ale pokud je tÅ™eba žluÄovým kamenem zastaven odtok žluÄe, látky z ní se vstÅ™ebávají zpátky do krve.

lidské tělo

Toto způsobí, že v krvi bude bilirubin opÄ›t zvýšený, ale tentokrát jako konjugát. Dalšími ukazateli jsou jaterní enzymy. Pokud dojde k poÅ¡kození jaterních bunÄ›k, dojde také k uvolnÄ›ní enzymů do krve a my můžeme jejich zvýšenou hladinu detekovat. Základními enzymy jsou ALT, AST, ALP a GGT. Normální pomÄ›r AST:ALT je menší jak 1, ale pokud se toto Äíslo zvÄ›tÅ¡uje na 2 Äi dokonce na 3, je velmi pravdÄ›podobné, že poÅ¡kození jater je alkoholického rázu. Pokud se zvýší ALP i GGT je na místÄ› pÅ™emýšlet opÄ›t o zamezení odtoku žluÄi, tedy o cholestáze.

játra, interní medicína

Jak jsme již psali výše, játra vytváří bílkoviny, proto snížený nález albuminu v krvi (hlavní krevní bílkovina) vede k pÅ™esvÄ›dÄení, že se buÄ může jednat o poÅ¡kození jaterní funkce (jeho snížená tvorba) nebo naopak ledvin (zvýšené vyluÄování). V játrech se produkují také látky, které pomáhají pÅ™i zastavování krvácení, proto lidé s poÅ¡kozenými játry mohou trpÄ›t na krvácení Äi modÅ™iny. Játra jsou jednoduÅ¡e klíÄovým orgánem a je dobré je udržovat zdravé a v kondici, která zajistí dlouhodobé zdraví.

Previous post Vhodné i pro plavání
Next post Proč mají muži častěji problémy s erekcí?