Jak probíhá vyhledávání úniku vody

Není pochyb o tom, že prasklé vodovodní či odpadní potrubí je jednou z nejhorších věcí, které se nám mohou stát, hned po požáru. Následky zde mohou být skutečně nepěkné, zvláště když zůstane dlouho neodhalen.

A i to se může stát, pokud je poškození malé a vytéká jen nepatrné množství vody. I to však dokáže promočit zdi a stěny, které se tak mohou stát domovem pro plísně, nehledě na narušení jejich stability. V některých případech může dojít až k poškození samotné statiky domu, a to do té míry, že může být nutné jeho zbourání.

instalater2

Pokud navíc bydlíte v bytě, pak je nutné si uvědomit, že neohrožujete jen sebe a svůj majetek. Škodu můžete lehce způsobit sousedům bydlícím jak pod vámi, tak vedle vás. A ti po vás budou rozhodně chtít náhradu škody, a to oprávněně.

Je tedy jasné, že včasné odhalení místa poškození je velmi důležité. Zde však narážíme na problém. Většina potrubí je vedena uvnitř stěn, mimo naše zraky. To vyhledávání úniku vody značně ztěžuje, neboť nemáme možnost jej podrobně centimetr po centimetru prohlédnout.

I tak zde ale existují určité metody, které můžeme využít. Tím prvním, co bychom měli udělat, je samozřejmě vypnutí přívodu vody, abychom zabránili jejímu dalšímu vytékání a zvětšování škod. To však může ztěžovat následnou lokalizaci místa poškození, neboť se nebudeme moci řídit například zvukem vytékající vody. Jak tedy místo poškození najít?

Jednou z možností je sledování vlhkosti stěn. Tam, kde je největší, pravděpodobně najdeme místo poškození. Pokud nám například kape voda ze stropu, pak je pravděpodobné, že voda bude vytékat nad daným místem.

instalater1

Ovšem to, že vypátráme, kde je potrubí poškozeno, ještě neznamená, že jej budeme schopni i opravit. Ve většině případů na to nemáme ani znalosti, ani potřebné vybavení. Nezbude nám tedy nic jiného, než zavolat instalatéra.

Proč se ale v tom případě namáhat s lokalizací místa poškození? Protož to značně zjednoduší celou situaci, a vše urychlí. A i to je důležité.

Previous post Podložka na cvičení versus karimatka
Next post Jaký používají online marketing Pardubice a jiná města?