Inkové a podivná nemoc

Začátek říše Inků se datuje do počátku dvanáctého století. Vzniká v údolí, kde se nachází prastaré město Cuzco. Původ této Incké říše se dodnes nepodařilo zcela odhalit a je i nadále tajemstvím. Vědci se domnívají, že se Inkové vynořili ze starších, kečuánských kmenů.
machu picchu

Město Cuzco bez opevnění

Za vlády Inky Pachacutiho se říše Inků rozšiřuje a vzkvétá. Své chrámy Inkové staví z masivních kamenných bloků. Je s podivem, že se tyto kamenné bloky dotýkají tak přesně, že se mezi ně nedostane ani žiletka. Zároveň město Cuzco nepotřebuje žádné hradby, neboť jsou Inkové velmi bojovní a silní.

Přicházejí Španělé

Roku 1526 k hranici na severu říše Inků přicházejí první z mnoha španělských dobyvatelů. Příchozí muži z Evropy jsou však nemocní, a proti těmto neznámým chorobám nemají mocní Inkové žádnou imunitu. Tehdy říši Inků zasahuje obrovská vlna epidemie choroby, která se nazývá černé neštovice. Této neznámé chorobě podlehlo okolo dvaceti pěti tisíc obyvatel říše.

Incká říše se rozpadá

Neštovicím podléhá i samotný vládnoucí Inka Huayna Capac a také jeho nejstarší syn. Tehdy si vládu nad Inckou říší dělí mezi sebou dva mladší synové Inky, kteří epidemii neštovic přežili. Bratři se však nehodlají smířit s tím, že každý vládne pouze polovině říše. Jejich bratrovražedné boje o trůn vrcholí občanskou válkou a říše se rozpadá. V této době roku 1532 připlouvá další vlna španělských dobyvatelů, kteří se vylodí u ekvádorských břehů. A nevede je nikdo jiný, než samotný Francisco Pizarro.
machupiciu v Peru

Vyslanec Slunečního boha

Vládce Atahualpa, který v té době po občanské válce v Incké říši vládl, byl velice pověrčivý a netrpělivě očekával Slunečního boha. Když Inkové spatřili podivné bílé a ještě podivněji oblečené cizince na koních, s puškami a děly, pokládali je za vyslance svého Slunečního boha.

Pád říše Inků

Následně po příjezdu do Incké říše Pizarro neváhá a tvrdě a nečekaně zaútočí.  Šokovaní Inkové se vůbec nebrání a jsou většinou pobiti. Inka Atahualpa je zajat a vzat jako rukojmí. Španělé požadují, aby Inkové naplnili místnost až po strop zlatem. Inkové všechen požadavek splní, Španělé je však zradí. Král není propuštěn a je popraven a říše Inků zaniká pod vládou Španělů.

Previous post Intimnosti mezi lidmi
Next post Třtinová melasa